Vievio pradinė

Mokyklos istorija

00:00

Pertrauka

00:00

Pertrauka

1. 8:15 – 9:00
2. 9:05 – 9:50
3. 10:00 – 10:45
Pietų pertrauka 30 min.
4. 11:15 – 12:00
Pietų pertrauka 30 min.
5. 12:30 – 13:15
6. 13:20 – 14:05

 

XVII a. pradžioje kunigaikštis Oginskis Vievyje, savo dvare, pastatęs cerkvę ir vienuolyną, iš Vilniaus perkeltiems vienuoliams „liepė” laikyti spaustuvę ir mokyklą. 1633 m. Oginskio našlė Faina vienuolynui užrašė 1000 zlotų mokyklai įrengti. Tie metai laikytini mokyklos Vievyje pradžia.

Pirmoji Vievio miesto mokykla dokumentuose minima 1864 – 1865 metais. Tai buvo vieno komplekto “narodnoje učilišče”, skirta visam valsčiui, visai parapijai. Pirmais mokslo metais mokėsi tik 23 mokiniai-berniukai. Iki 1915 metų buvo dėstoma tik rusų kalba.

Kuriantis Lietuvos nepriklausomybei, 1918 metais įkuriama lietuviška 4 klasių pradinė mokykla. Pirmasis lietuviškos mokyklos vedėjas buvo knygnešys, išprusęs politikas, Vievio šviesuolis Jurgis Milančius.

1936 m.

baigiamas statyti centrinis mokyklos pastatas Semeliškių gatvėje ir atidaroma septynmetė mokykla.

1944 m.

išvijus hitlerininkus, Vievyje įkuriama progimnazija. 1949 - 1950 m. perorganizuojama į vidurinę mokyklą.

1961 m.

pristatomas priestatas ir sporto salė.

1979 m.

pastatomas naujas mokyklos pastatas Šviesos gatvėje.

2001 m.

reorganizavus vidurinę mokyklą, vėl pradėjo veikti Vievio pradinė mokykla.

2002 m.

pasiektas muilo burbulų pūtimo rekordas, užfiksuotas Lietuvos rekordų knygoje.

Nuo 2003 m.

Nuo 2003 m.

2003 m.

duris atvėrė biblioteka.2004 m. įkurtas kraštotyros muziejus, atidarytas choreografijos kabinetas.

2005 m.

atidaryta kompiuterių klasė,  Lazdėnų skyrius persikėlė į naują mokyklos pastatą.

2006 m.

įrengtas anglų kalbos kabinetas.

2007 m.

visoms klasėms nupirkti nauji mokykliniai suolai.

2008 m.

pradėtas rengti mokyklos Vievyje renovacijos projektas. Renovuotos Pakalniškių skyriaus patalpos.

2009 m.

Kazokiškių mažakomplektė pradinė mokykla tapo Vievio pradinės mokyklos skyriumi.

2010 m.

vykdyta mokyklos Vievyje renovacija.

2010 m.

Mokykla pripažinta viena sportiškiausių pradinių mokyklų Lietuvoje (III vieta).

2011 m.

kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. Paminėtas mokyklos veiklos 10-metis

2012 m.

įvykdyta mokyklų modernizavimo MTP plius programa: gauti nauji mokykliniai baldai, kompiuterinė ir organizacinė technika; įrengtas psichologo kabinetas.

2013 m.

įrengtas socialinio pedagogo kabinetas.

ES projekto lėšomis aptverta Vievio pradinės mokyklos teritorija nuo gatvės pusės; ES ir savivaldybės lėšomis renovuotos Kazokiškių skyriaus patalpos, nupirkti nauji baldai, kompiuterinė, vaizdo ir garso technika.

Tradicijos

Pirmosios mokslo metų dienos šventė

Mokinio pažymėjimo įteikimo šventė

Rudens derliaus šventė Etnografinė vakaronė

Kalėdų šventė Šeimos diena

Abėcėlės šventė

Sveikatinimo dienos

Turizmo diena

Ketvirtokų išleistuvės

Kaziuko mugė

Akcija „Saugiai į mokyklą-saugiai į namus“

Prevencinė diena

Minimos datos

 

Sausio 13-oji

Vasario 16-oji

Kovo 11-oji

Knygnešio diena

Žemės diena

Europos diena

Mokytojų diena

Šviesos diena

Naudinga informacija

Nemokamas maitinimas

STARTUOJA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ATNAUJINTA PROGRAMA

Numatoma, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa mokyklas pasieks 2022 m. rudenį.

Daugiau apie šį projektą – www.mokykla2030.lt.

Informuojame, kad nuo 2017-10-01 mūsų mokykloje bus įgyvendinama programa ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, kriaušės, obuolių sultys ir pieno gaminiai – geriamasis pienas, jogurtas bei šviežias ir brandintas sūris.