Vievio pradinė

Pranešėjų apsauga

00:00

Pertrauka

00:00

Pertrauka

1. 8:15 – 9:00
2. 9:05 – 9:50
3. 10:00 – 10:45
Pietų pertrauka 30 min.
4. 11:15 – 12:00
Pietų pertrauka 30 min.
5. 12:30 – 13:15
6. 13:20 – 14:05

 

   LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

 • įstaigos vadovo paskirtam asmeniui – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Kandrotienė el. paštu pazeidimas@vieviopradine.lt;
 • tiesiogiai;
 • telefonu 8528 26 181;

 

Pranešime turi būti nurodyta:

kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
vardas, pavardė, kiti kontaktiniai duomenys;
jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Įstaigos vadovo patvirtintas vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

 • Asmens prašymai ir skundai yra nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006m. gegužės 25 d. nutarimu Nr.463 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25d. nutarimo Nr.1491 „Dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Informuojame, kad bus nagrinėjami tik tokie laiškai, kurie yra pareiškėjo pasirašyti, nurodyta jo vardas, pavardė, adresas.
 • Savo klausimus, pageidavimus, pasiūlymus ar pastabas galite parašyti el. paštu ingrida.tvi@vieviopradine.ltvievio.pradine@gmail.comvida.kan@vieviopradine.lt

  Naudinga informacija

  Nemokamas maitinimas

  STARTUOJA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ATNAUJINTA PROGRAMA

  Numatoma, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa mokyklas pasieks 2022 m. rudenį.

  Daugiau apie šį projektą – www.mokykla2030.lt.

  Informuojame, kad nuo 2017-10-01 mūsų mokykloje bus įgyvendinama programa ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, kriaušės, obuolių sultys ir pieno gaminiai – geriamasis pienas, jogurtas bei šviežias ir brandintas sūris.