Vievio pradinė

Projektai

00:00

Pertrauka

00:00

Pertrauka

1. 8:15 – 9:00
2. 9:05 – 9:50
Maitinimo pertrauka
3. 10:20 – 11:05
Maitinimo pertrauka
4. 11:35 – 12:20
5. 12:25 – 13:10
6. 13:15 – 14:00

 

Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”.  

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais 1-4 kl. Priemonių komplektas, dar vadinamas “Gamtamoksline spinta”, sudarytas iš įvairių priemonių. Priemonės prieinamos visų 1-4 klasių mokytojams ir mokiniams.

Mokytojų metodinėje grupėje aprobuoti mokyklos mokytojų parengti spintos priemonių aprašai bei bandymų-eksperimentų instrukcijos, kurios siejamos su programų turiniu bei temomis.
Mokytojai svetainėje https://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html naudojasi parengtais 1-4 klasių pasaulio pažinimo veiklų aprašais.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079 ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“ 

PROJEKTĄ FINANSUOJA Europos socialinio fondo agentūra.
PROJEKTO VYKDYTOJAS: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla
PROJEKTO PARTNERIAI:
• Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla;
• Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija;
• Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla;
• Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija.

Prisimenant istoriją, istorijai paliekant

Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje vykdomas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Prisimenant istoriją, istorijai paliekant“.
Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos bendruomenė jau seniai puoselėjo mintį prisidėti prie savo gimtojo miesto Vievio ir jo apylinkių kultūros bei istorijos įamžinimo.

Projektas "Liečiu - jaučiu"

Socialinis emocinis projektas “Liečiu – jaučiu tave”

   Dalyvaujame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų socialiniame emociniame projekte „Liečiu – jaučiu Tave“. Ilgametės darbinės praktikos metu pastebėta, jog ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams yra sudėtinga kontroliuoti savo emocijas, jų raišką, rasti tinkamus būdus nusiraminti ir atsipalaiduoti.

Šio amžiaus tarpsnio vaikams yra svarbu daugiau sužinoti, kaip gali vienas kitam padėti suvaldyti pasireiškusias emocijas, kokie yra emocijų valdymo būdai. Projekto tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, įtraukti ir supažindinti Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus su relaksacinėmis popietėmis, skirtomis 3-7 m. vaikų emocijų nuraminimui, atsipalaidavimui, valdymui.

Naudinga informacija

Nemokamas maitinimas

STARTUOJA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ATNAUJINTA PROGRAMA

Numatoma, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa mokyklas pasieks 2022 m. rudenį.

Daugiau apie šį projektą – www.mokykla2030.lt.

Informuojame, kad nuo 2017-10-01 mūsų mokykloje bus įgyvendinama programa ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, kriaušės, obuolių sultys ir pieno gaminiai – geriamasis pienas, jogurtas bei šviežias ir brandintas sūris.