Vievio pradinė

Projektai

00:00

Pertrauka

00:00

Pertrauka

1. 8:15 – 9:00
2. 9:05 – 9:50
3. 10:00 – 10:45
Pietų pertrauka 30 min.
4. 11:15 – 12:00
Pietų pertrauka 30 min.
5. 12:30 – 13:15
6. 13:20 – 14:05

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

 Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 2017 m. kovo 22 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektas įvykdytas

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0079 ,,Atvirkščios pamokos“ metodo ir sistemingos individualizuotos mokinių pažangos stebėjimo sistemos taikymas mokinių individualiai pažangai“ 

PROJEKTĄ FINANSUOJA Europos socialinio fondo agentūra.
PROJEKTO VYKDYTOJAS: Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla
PROJEKTO PARTNERIAI:
• Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla;
• Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija;
• Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinė mokykla;
• Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija.

Projektas įvykdytas

Prisimenant istoriją, istorijai paliekant

Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje vykdomas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Prisimenant istoriją, istorijai paliekant“.
Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos bendruomenė jau seniai puoselėjo mintį prisidėti prie savo gimtojo miesto Vievio ir jo apylinkių kultūros bei istorijos įamžinimo.

Projektas įvykdytas

Projektas "Liečiu - jaučiu"

Socialinis emocinis projektas “Liečiu – jaučiu tave”

   Dalyvaujame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų socialiniame emociniame projekte „Liečiu – jaučiu Tave“. Ilgametės darbinės praktikos metu pastebėta, jog ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams yra sudėtinga kontroliuoti savo emocijas, jų raišką, rasti tinkamus būdus nusiraminti ir atsipalaiduoti.

Šio amžiaus tarpsnio vaikams yra svarbu daugiau sužinoti, kaip gali vienas kitam padėti suvaldyti pasireiškusias emocijas, kokie yra emocijų valdymo būdai. Projekto tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, įtraukti ir supažindinti Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus su relaksacinėmis popietėmis, skirtomis 3-7 m. vaikų emocijų nuraminimui, atsipalaidavimui, valdymui.

Naudinga informacija

Nemokamas maitinimas

STARTUOJA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ATNAUJINTA PROGRAMA

Numatoma, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa mokyklas pasieks 2022 m. rudenį.

Daugiau apie šį projektą – www.mokykla2030.lt.

Informuojame, kad nuo 2017-10-01 mūsų mokykloje bus įgyvendinama programa ,,Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Pagal programą vaikams yra tiekiami ekologiški arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą išauginti (pagaminti) produktai: obuoliai, morkos, kriaušės, obuolių sultys ir pieno gaminiai – geriamasis pienas, jogurtas bei šviežias ir brandintas sūris.