Vievio pradinė

Tarmių savaitė

1328B7DD-12CF-4E48-902D-7A740FBA7465

Vasario 21-oji – Tarmių diena. Visą paskutinę vasario savaitę, ją mokykloje minėjome ir mes, taip mėgindami praturtinti ir papuošti savo gimtąją kalbą. Klasėse mokiniai klausėsi pasakų, skaitomų skirtingomis tarmėmis, o bibliotekoje spėliojo tarmiškų žodžių reikšmes.

Dažnas mokinys paklausdavo: „Kokia čia kalba?“

O ar jūs žinote apie ką čia?

Gryčia, abalys, sėdžiauka, kavatynes, gurbas, laskūtas, prinčius, drobynos, lažia, koronė, eglius, žusis, draugė, kukelis, sūplaukės, livaras, skepeta, šlebė, prosas, šėputė, guzikas, duršliokas, nusipaveiksluoti, šliurės, stuba, pilkė, abrūsas, aprieds, cėbė, disnipuols, gimulīs, ingis, jekšis, kaštavuotė, kiūzurelis, līkis, luopeta, maliavuoks, okata, paišielis, petelnė, piernīks, pīlė, plincis, praspuorks, punčiakas, ruoda, šliedės, šnėblė, tekėnis.

Facebook
Twitter
Pinterest

Administratorius